fbpx

SINSAL

Sinsal, toprağın tuzluluğunu düzeltmek için organik ve inorganik bileşenler içeren yenilikçi bir formülasyondur.
Organik bileşen, halofilik bakteriler ve organik asitlerden oluşurken, inorganik bileşen kalsiyum, kükürt ve mikro elementlerden oluşur.
Toprak kolloidlerinde biriken sodyum, kükürtün asitleştirici etkisi ve toprak pH’ının düşmesi sayesinde çözünmeyen bir formda (NaSO4) topraktan uzaklaştırılır ve yerini kalsiyum alır. Halofilik bakteriler, dolaşımdaki çözeltinin ozmotik basıncını dengeler ve bitki emilimini artırır.
Sinsal bitkinin refahını ve gelişimini destekler, toprakta bulunan mikro besinleri harekete geçirir ve yapısını iyileştirir.
Toprak tuzluluğunun daha iyi yönetimi için, mevcut bikarbonatları nötralize ederek sulama suyunun kalitesini optimize etmek esastır.

Açıklama

Sinsal, toprağın tuzluluğunu düzeltmek için organik ve inorganik bileşenler içeren yenilikçi bir formülasyondur.
Organik bileşen, halofilik bakteriler ve organik asitlerden oluşurken, inorganik bileşen kalsiyum, kükürt ve mikro elementlerden oluşur.
Toprak kolloidlerinde biriken sodyum, kükürtün asitleştirici etkisi ve toprak pH’ının düşmesi sayesinde çözünmeyen bir formda (NaSO4) topraktan uzaklaştırılır ve yerini kalsiyum alır. Halofilik bakteriler, dolaşımdaki çözeltinin ozmotik basıncını dengeler ve bitki emilimini artırır.
Sinsal bitkinin refahını ve gelişimini destekler, toprakta bulunan mikro besinleri harekete geçirir ve yapısını iyileştirir.
Toprak tuzluluğunun daha iyi yönetimi için, mevcut bikarbonatları nötralize ederek sulama suyunun kalitesini optimize etmek esastır.

TOP