fbpx

Natural Zeolite

Doğal Zeolitler, milyonlarca yıl önce volkanik lavların alkalin tuzlu göllerde birikip çökelmesiyle oluşmuş minerallerdir.

6/25

Yaprak

Gübreleme

Eko-sürdürülebilir ambalaj

Biyo’da izin verildi

Kategoriler:

Açıklama

Doğal Zeolitler, milyonlarca yıl önce volkanik lavların alkalin tuzlu göllerde birikip çökelmesiyle oluşmuş minerallerdir.

Mineralojik olarak alüminosilikatlar ailesine mensup olup partikül olarak zengin kanal ve iç kovuk yapısına sahiptir. Özellikle NATURAL ZEOLITE aralarında büyük boş hacimli kristal yapısı ile bilinir. Bu özellikler gerektiğinde su tutan gerektiğinde su salan yüksek higroskopik (nem çeken) güç verir. Mineralin noktasal gözenekliliği düşük konsantrasyonda dahi su moleküllerinin emilebilmesini ve ısı arttıkça salınımını mümkün kılar.

NATURAL ZEOLITE’ın fiziksel kimyasal yapısı bitkinin epidermal katmanlarında nemin kontrolü ve düzenlenmesi
için mükemmel bir ortam sunar. Ürünün uygulanması, Botrytis Cinerea, Phytophthora Infestans, Plasmopara
Viticola, Oidium gibi ana fungal hastalıklara sebep olabilecek istenmeyen mikro iklim ortamlarında nemden
kaynaklı sorunları büyük ölçüde azaltmaktadır.

Fitopatojenik mantarın iplikcikleri varlıklarını sürdürmek için vejetasyon yüzeyinde neme ihtiyaç duyarlar,
aksi takdirde büyüyemez ve gelişemezler.
Higroskopik kontrole ek olarak iyileştirici NATURAL ZEOLITE’ın su birikimini azaltıp yapraklardaki mikro
çatlamaları iyileştirme sürecine ve bitki dokusundaki patojenlerin iplikciklerinin tesirini önlemeye de katkısı
bulunur.

NATURAL ZEOLITE pek çok testte bölgedeki patojeni önemli ölçüde azaltarak B. cinerea’nın önemli bir kontrol
ajanı olduğunu kanıtlamıştır.

BİLEŞİMİ

100% DOĞAL ZEOLIT

Klinoptilolit’ten oluşan Zeolit

Karton değişim kapasitesi CEC 200 cmoli/Kg

Granül boyutu  0,02 mm

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Su uygulaması 
SOFRALIK ÜZÜM 3 – 4 Kg / ha
MEYVE BAHÇELERI 3 – 4 Kg / ha
TARLA BITKILERI 2 – 3 Kg / ha
SERA BITKILERI 2 – 3 Kg / ha

Toz uygulaması
SOFRALIK ÜZÜM 5 – 7 Kg / ha
MEYVE BAHÇELERI 6 – 8 Kg / ha
TARLA BITKILERI 5 – 7 Kg / ha
SERA BITKILERI 5 – 7 Kg / ha

TOP