fbpx

NICAL

N 15,5-0-0 + 26,5 Cao

POLIETILEN TORBALARDA

25 Kg

Açıklama

Yüksek kaliteli, tamamen çözünebilir hammaddelerdir.
Çözünmez artık ve fitotoksik barındırmazlar. Damla sulama saf gübreleri, belli ürünlerin ihtiyaçlarına uygun besin öğelerinin tek tek ayarlanması için kullanılır.

BİLEŞİMİ

Toplam AZOT (N) % 15,5
Nitrik azot (N) % 14,5
Amonyum kaynaklı azot (N) % 1

Suda çözünebilir KALSİYUM OKSİT (CaO) % 26,5

% 0,1’lik karışımın pH değeri 6

% 0,1’lik solüsyonun 25°’de mS/cm iletkenliği 1,2

25°’de azami çözünürlük (g/L H2O) 1220

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

NARENCİYE damla sulamada 80-90 Kg / ha
ÇİÇEKÇİLİK 30-50 Kg / ha
TARLA BİTKİLERİ damla sulamada 60-70 Kg / ha
ÜZÜM damla sulamada 80-90 Kg / ha

SERA BİTKİLERİ damla sulamada 70-80 Kg / ha

TOP