AUREA 34

AUREA ürünleri yavaş salınımlı ürünlerdir. N-bütil tiyofosforik triamit (NBPT) molekülü ile tamamen işlenmiş üreik azot içerirler.

Polietilen torbalarda

25kg

Granül (isteğe göre damla sulama)

 

Açıklama

AUREA ürünleri yavaş salınımlı ürünlerdir. N-bütil tiyofosforik triamit (NBPT) molekülü ile tamamen işlenmiş
üreik azot içerirler. Üreaz inhibitörüdür ve enzimin geçici inhibisyonu yoluyla üreik azotun (fazla uçucu
olan) amonyağa dönüşmesini engeller. Üreaz enzimi doğada mantarlar ve toprakta bulunan bakteriler tarafından yüksek miktarda üretilir.

Gübrenin uygulanmasından hemen sonra üre, hidroliz yoluyla, amonyağın havaya uçmasına sebep olan amonyum
karbonat üreten üreaz enzimiyle etkileşime girer. Ayrıca, hidrolize bağlı olarak, pH değerinin yükselmesine sebep olan ve toprağın alkali koşullarının düşmesiyle sonuçlanan hidroksil (OH-) grupları serbest kalır.
Üreaz inhibitörü, üreik azotu sabitler ve aksi takdirde gerçekleşebilecek, ani amonyağa dönüşümü engeller.
Böylece üreik azotun, buharlaşmayı fark edilebilir oranda düşürecek biçimde toprağa yerleşmesi için yeterince
süresi olur (Azotun uçmasını % 50 oranında azaltır; özellikle sıcak ve kuru iklimlerde önemlidir).

Azotun bitkiler için daha uzun süre mevcut olmasının yanında, bitkiler ihtiyaçlarını her önemli bitkisel evrede
orantısal olarak karşılayabilmektedirler. Bu, yüksek hasat ve kaliteye, daha az müdahale ve dozaja imkân
tanır. AUREA gübreleri çevre dostu ürünlerdir ve Avrupa Komisyonu’nun atmosfere yayılan CO2 miktarını azaltma
konusundaki direktifleriyle uyumludur.

BİLEŞİMİ

Toplam AZOT (N) 34%
Amonyum kaynaklı azot (N) 11%
Üreik azot (N) 23%
KÜKÜRT TRİOKSİT (SO3) soluble in water 30%
NBPT (Üreik azottan) 0,1%

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

BUĞDAY filizlenmede 300 – 400 Kg / ha
ARPA/YULAF/ÇAVDAR filizlenmede 200 – 300 Kg / ha
MISIR toprak üstü 400 – 600 Kg / ha
PİRİNÇ toprak üstü 200 – 300 Kg / ha
KANOLA toprak üstü 200 – 300 Kg / ha
PATATES toprak üstü 300 – 500 Kg / ha
TARLA SEBZECİLİĞİ dikim sonrası 400 – 500 Kg / ha
NARENCİYE kış sonu 500 – 600 Kg / ha
ZEYTİN kış sonu 400 – 500 Kg / ha

NBPT nasıl çalışır?

TOP