HAKKIMIZDA

Mugavero S.a.s. İtalya’nın güneyinde, Romalılar zamanından beri “Roma’nın ambarı” olarak bilinen bereketli Sicilya’da doğdu.

Kurulduğu 1959 yılından bu yana, geleneksel değerlere bağlı ve çevreye dost yeniliklere odaklı çalışmaktadır.
Şirketimiz bugün her ne kadar uluslararası bir markaya dönüşmüşse de hâlâ İtalyan gelenekleriyle uyumlu, yüksek kalitede üretim yapan bir aile kuruluşudur.
MUGAVERO gübrelerinin, kalite sembolü olan “Made in Italy” namıyla, ziraat alanında dünya çapında tanınmasının nedeni işte budur.

TARİHÇEMİZ

1959 - 2018

1959

ŞİRKETİN DOĞUŞU

Mugavero Teresa S.a.s. şirketinin 1959 yılında, Sicilya tarım pazarında, ilk kimyasal gübrelerin pazarlanması için kurulması. Bu dönemde Montedison S.p.a. ve Enichem S.p.a. gibi ortaklarla önemli iş ilişkileri kurmuştur.

1985

ENDÜSTRİYEL SİTE İNŞAATI

Yurtdışından gemilerle toplu olarak satın alınmış ve Sicilya ve Güney İtalya'ya dağıtılacak gübrelerin ilk depolama ve paketleme tesisinin Termini Imerese sanayi bölgesinde inşası.

2000

ORTAKLIK

DMPP (3,4 Dimetilpirazol-fosfat) karışım ve sentez tesisinin yapımı için çok uluslu BASF ile ortaklık. Sonuç, nitrifikasyon inhibitörünü içeren bugünki MIDOTEC® ürün serisidir. Aynı zamanda, şirket yeni bir bobin torbalama sistemi ile donatılmıştır.

2002

ULUSLARARASILAŞMA

İlk yaprak çuvallama hattına sahip Avrupa'daki en büyük suda çözünür NPK gübre üretim tesisinin yapımı. Bu sistem, şirketin uluslararasılaşma sürecini başlatmaya izin vermiştir. Mugavero özel ürünleri Akdeniz Bölgesi'nde satılmaya başlamıştır.

2005

BÜYÜME VE YENİLİK

Suda çözünür NPK gübre üretim tesisine, ürünlerin paketlenmeden önce tamamen kurutulduğu akışkan bir yatak olan "kuru sistem"in eklenmesi. Bu yenilik, kekleşme görülmediği için Mugavero ürünlerini eşsiz kılar.

2008

SAĞLAMLAŞMA VE YAYILMA

AUREA hattının ürünlerinin doğduğu NBBT N (n-butil tiyofosforik triamid) üreaz inhibitörü ile karışık azotlu gübreler için bir granülasyon tesisinin yapımı. Aynı zamanda, paketleme hatları yeni bir yaprak tesisi ile güçlendirilir. Orta Doğu ülkelerinde de genişleyen Mugavero'nun kademeli ve sürekli uluslararasılaşması süreci devam eder.

2011

YEŞİL DEVRİM

Termini Imerese üretim alanında, şirketin enerji ihtiyacının% 50'sini karşılayan bir fotovoltaik tesis inşa edilmesi ve böylece Mugavero ürünlerinin yarısının CO2 emisyonlarının azaltılarak güneş enerjisinden üretilmeye başlaması.

Ayrıca, Mugavero üretim tesisleri, titreleme sonrası üretim döngüsüne geri dönmelerini ve çevrede dağılmalarını azaltmayı sağlayan sofistike bir toz bastırma sistemi ile donatılmıştır.

Bu yıl aynı zamanda ilk biyolojik ürünler hem pelet hem de sıvı olarak ortaya çıkar.

2013

GÜÇLENDİRME

Mugavero’nun, üre fosfatın üretimi için endüstriyel bir tesisle donatılması. Üre Fosfat UP, kristal formda ve yüksek saflıkta, yüksek konsantrasyonda üre azotu ve fosfor içeren suda çözünür bir gübredir.

2014

GELİŞTİRME VE ÇEŞİTLİLİK

Jel gübre üretim tesisinin yapımı. Jeller, profesyonel tarım için, litre ürün başına yüksek besin oranının elde edilmesi ve suda tam çözünürlüğünden sebeple önemli bir yeniliği temsil eder. Aynı dönemde şirket, rafya torbalar için ilk paketleme hattını kullanır.

2016

KALİTE VE GÜVENİLİRLİK

Analiz laboratuvarının, üretimi denetleme ve ürünlerin yüksek kalite standardını garanti etme görevi ile Termini Imerese tesisinde kurulması.

2017

YENİ PAZARLARIN GELİŞTİRİLMESİ

Mugavero s.p.a.’nın kazandığı yabancı pazarlarda şirketin varlığını güçlendirmek ve halen keşfedilmemiş pazarlara ulaşmak için yüksek nitelikli bir dış departman şubesi olarak doğuşu.

2018

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

IBR ve UNIPA CNR'nin desteğiyle, tarım için yeni ve yenilikçi ürünler geliştirme rolünü üstlenen ve Mugavero araştırma ve geliştirme kolunu uygulayan ORIAM topluluğunun doğuşu.

BUGÜN
TOP